سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت

ElectionsMeter Sitemap & Bookmarks

إيران
Reza Pahlavi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

آخرین ولیعهد دولت شاهنشاهی ایران و رئیس کنونی دودمان پهلوی است. | The last crown prince of Iran and the current head of the House of Pahlavi.
Reza Pahlavi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mahmoud Ahmadinejad در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاستمدار و استاد دانشگاه ایرانی است که از. | An Iranian politician, the main political leader of the Alliance of Builders of Islamic Iran.
Mahmoud Ahmadinejad مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohammad Reza Pahlavi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

بزرگ ارتشتاران، دومین شاه سلسلهٔ پهلوی و واپسین پادشاه ایران. | Was the last shah (king) of Iran (1941-1979). Died in 1980.
Mohammad Reza Pahlavi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mir-Hossein Mousavi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاستمدار، نقاش و معمار اهل ایران است. | An Iranian reformist politician, artist and architect.
Mir-Hossein Mousavi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Queen Tadj ol-Molouk در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

دومین همسر رضاشاه و مادر محمدرضا پهلوی بود. | The Queen Consort of Reza Shah. Died in 1982.
Queen Tadj ol-Molouk مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Iranian presidential election 2009 در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

روحانی شیعه و سیاستمدار ایرانی و دبیر کل حزب اعتماد ملی است. | An influential Iranian reformist politician, democracy activist and mojtahed.
Iranian presidential election 2009 مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Popularity of Iran- شعبية رئيس إيران در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

I like Iran
Popularity of Iran- شعبية رئيس إيران مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Ayatollah Ali Khamenei در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت, زعيم

رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران است و فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. | The Supreme Leader of Iran, and a Shia Marja'.
Ayatollah Ali Khamenei مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Abdollah Nouri در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاستمدار اصلاح طلب ایران و روحانی. | An Iranian reformist politician and cleric.
Abdollah Nouri مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Hassan Rowhani در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت, الرئيس

سیاست‌مدار و مجتهد شیعه ایرانی است. رئیس جمهور فعلی ایران است. | An Iranian politician and Shia Mujtahid. The 7th President of Iran since 2013.
Hassan Rowhani مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohammed Mosaddeq در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

نخست وزیر منتخب دموکراتیک در ایران بود. | Was the democratically elected Prime Minister of Iran from 1951 to 1953. Died in 1967.
Mohammed Mosaddeq مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohammad Khatami در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

محقق ایرانی، الهیات شیعه و سیاستمدار اصلاح طلب. | An Iranian scholar, Shia theologian, and Reformist politician.
Mohammad Khatami مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Ruhollah Khomeini در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیّد روح‌الله مصطفوی موسوی خمینی | Sayyid Ruhollah Mostafavi Musavi Khomeini was an Iranian religious leader and politician. Died in 1989.
Ruhollah Khomeini مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Democratic Party of Iranian Kurdistan در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

حزب دموکرات کردستان ایران | Partiya Demokratîk a Kurdistana Îranê | The Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI or KDPI)
Democratic Party of Iranian Kurdistan مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohammad Bagher Ghalibaf در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاستمدار ایرانی و شهردار فعلی تهران است. | An Iranian politician. The Mayor of Tehran since 2005.
Mohammad Bagher Ghalibaf مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Akbar Hashemi Rafsanjani در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران. | An influential Iranian politician and writer. The current Chairman of the Expediency Discernment Council.
Akbar Hashemi Rafsanjani مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Political sit. in Iran - الوضع السياسي در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

Click, if you are satisfied with the political situation in Iran. Say why?
Political sit. in Iran - الوضع السياسي مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mehdi Karroubi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

روحانی شیعه و سیاستمدار ایرانی و دبیر کل حزب اعتماد ملی است. | An influential Iranian reformist politician, democracy activist and mojtahed.
Mehdi Karroubi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Shapour Bakhtiar در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاست‌مدار ایرانی، دبیرکل حزب ایران، عضو جبهه ملی ایران، از بنیان‌گذاران نهضت مقاومت ملی پس از کودتای. | Was an Iranian politcian and writer. Died in 1991.
Shapour Bakhtiar مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

National Front of Iran در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

جبهه ملی ایران سازمان سیاسی ملی‌گرای فعال در ایران است. | The National Front of Iran or Jebhe Melli is a political opposition party in Iran.
National Front of Iran مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohammad-Ali Rajai در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

دومین رئیس جمهور ایران بود. | Was an Iranian politician. Died in 1981.
Mohammad-Ali Rajai مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Hassan Habibi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاستمدار، حقوقدان و محقق ایرانی بود. | Was an Iranian politician, lawyer and scholar. Died in 2013.
Hassan Habibi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Islamic Society of Engineers در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

جامعه اسلامی مهندسین یک حزب اصولگرا از زیر مجموعه های جبهه پیروان خط امام و رهبری است. | The Islamic Society of Engineers (ISE) is a political organization in Iran.
Islamic Society of Engineers مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Organization of Iranian People's Fedaian در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت | The Organization of Iranian People's Fadaian (Majority) or Fedayan-e Khalq is the largest social-democratic party in Iran.
Organization of Iranian People's Fedaian مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Gholam-Ali Haddad-Adel در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

فیلسوف ایرانی، سیاستمدار و رئیس سابق پارلمان ایران است. | An Iranian philosopher, politician and former chairman of the Iranian parliament.
Gholam-Ali Haddad-Adel مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Parties of Iran - الأحزاب من ايران در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سازمان مجاهدین خلق ایران | The People's Mujahedin of Iran or the Mojahedin-e-Khalq (MEK, also PMOI, MKO) is an Iranian revolutionary organization.
Parties of Iran - الأحزاب من ايران مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

People's Mujahedin of Iran در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سازمان مجاهدین خلق ایران | The People's Mujahedin of Iran or the Mojahedin-e-Khalq (MEK, also PMOI, MKO) is an Iranian revolutionary organization.
People's Mujahedin of Iran مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Islamic Iran Participation Front در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

جبهه مشارکت ایران اسلامی | The Islamic Iran Participation Front (Jebheye Mosharekate Iran-e Eslaami) is a reformist political party in Iran.
Islamic Iran Participation Front مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohsen Mehralizadeh در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاستمدار آذربایجانی در ایران. | An Azerbaijani politician in Iran.
Mohsen Mehralizadeh مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Association of Combatant Clerics در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

مجمع روحانیون مبارز | The Association of Combatant Clerics (ACC) is a reformist Iranian political party.
Association of Combatant Clerics مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mostafa Pour-Mohammadi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاست‌مدار ایرانی و رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. | A former prosecutor and politician in the Islamic Republic of Iran.
Mostafa Pour-Mohammadi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Saeed Jalili در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی. | An Iranian politician, the current secretary of Iran's Supreme National Security Council.
Saeed Jalili مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohsen Rezaee در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

یک سیاستمدار ایرانی، اقتصاددان و فرمانده نظامی سابق. | An Iranian politician, economist and former military commander.
Mohsen Rezaee مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Maryam Rajavi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

یک سیاستمدار ایرانی است. | The President elect of National Council of Resistance and the Leader of the People's Mojahedin Organization since 1993.
Maryam Rajavi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohammad Reza Rahimi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

معاون اول رئیس جمهور ایران است. | The First Vice President of Iran since 2009.
Mohammad Reza Rahimi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

دادستان کل ایران. | The current Attorney-General of Iran.
Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Iranian Green Movement در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

جنبش سبز ایران | The Green Movement of Iran
Iranian Green Movement مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Esfandiar Rahim Mashaei در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاست‌مدار ایرانی و رئیس دبیرخانهٔ جنبش عدم تعهد، مشاور رییس‌جمهور. | The Chief of Staff of the President of Iran since 2009.
Esfandiar Rahim Mashaei مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Ali Larijani در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

سیاست‌مدار ایرانی است. | An Iranian philosopher and politician, the current chairman of the Parliament of Iran.
Ali Larijani مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Sadeq Larijani در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

ایران، روحانی، سیاستمدار و رئیس فعلی دستگاه قضایی ایران است. | An Iranian cleric, politician and the current head of the judicial system of Iran.
Sadeq Larijani مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Iranian Reform Movement در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

اصلاح‌طلبان ایران | The Iranian reform movement or the Reforms Front is a political movement in Iran.
Iranian Reform Movement مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Ali Akbar Salehi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

دانشگاهی ایران و وزیر کنونی امور خارجه ایران است. | An Iranian academic. The current Minister of Foreign Affairs of Iran.
Ali Akbar Salehi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Mohammad-Reza Mahdavi Kani در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

روحانی شیعه و سیاست‌مدار ایرانی که اکنون ریاست مجلس خبرگان رهبری. | An Iranian cleric, the current Chairman of the Assembly of Experts.
Mohammad-Reza Mahdavi Kani مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Alliance of Builders of Islamic Iran در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

ائتلاف آبادگران ایران اسلامی | آبادگران | The Alliance of Builders of Islamic Iran (Abadgaran) is an alliance of Iranian political parties.
Alliance of Builders of Islamic Iran مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Hooshang Amirahmadi در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

یک آمریکایی ایرانی تبار آکادمیک و تحلیلگر سیاسی است. | An Iranian-American academic and political analyst.
Hooshang Amirahmadi مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Manouchehr Mottaki در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

یک سیاستمدار ایرانی و دیپلمات بود. | An Iranian politician and diplomat.
Manouchehr Mottaki مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

National Trust Party در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

حزب اعتماد ملی | National Trust Party or National Confidence Party (NTP), is an Iranian political party.
National Trust Party مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!

Combatant Clergy Association در نظرسنجی ها - الرأي العام على الإنترنت

جامعه روحانیت مبارز | The Combatant Clergy Association (Jame'e-ye Rowhaniyat-e Mobarez) is a political party in Iran.
Combatant Clergy Association مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!


الوثائق : 1 - 48 من نهاية 48 | << | السابق | التالي | >> |

 
load menu