سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت

تعليقات على سياسة


line
Cristina Fernández de Kirchnermrinteligente - por favor q vuelvan los militares y hagan algo con esta persona q cada vez hunde mas y mas a la argentina, lo unico q hizo desde q asumio, hundir a la argentina y robarse el dinero في استطلاع الراي Cristina Fernández de Kirchner, الرد
Julio Cobosjusticiero - siga adelante don julio, nunca baje los brazos, aunque se sienta víctima o victimario, su meta debe ser la presidencia. por favor para que nos coscamos más, ver:hh://adamah.es.lt/ في استطلاع الراي Julio Cobos, الرد
 
load menu