سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت

تعليقات على سياسة


line
Daniel Constantinnegative - Eu sunt împotriva! Daniel Constantin este o alegere rea. Nu sunt de acord cu opiniile sale politice. في استطلاع الراي Daniel Constantin, الرد
Daniel Constantinpositive - În opinia mea, Daniel Constantin este politician destul de bine. El / ea are sprijinul meu! في استطلاع الراي Daniel Constantin, الرد
Alegeri prezidenţiale în Româniamartina - În opinia mea, Crin Antonescu este cel mai bun! El câştigă votul meu! في استطلاع الراي Alegeri prezidenţiale în România, الرد
Alegeri prezidenţiale în RomâniaDanda77 - Care candidatul este favorita ta? Pot să vă alegeţi unul? Spune părerea ta ... في استطلاع الراي Alegeri prezidenţiale în România, الرد
Mihai Răzvan Ungureanunegative - Eu sunt împotriva! Mihai Răzvan Ungureanu este alegerea destul de rău. Eu nu sunt de acord cu opiniile sale politice. في استطلاع الراي Mihai Răzvan Ungureanu, الرد
Mihai Răzvan Ungureanupositive - În opinia mea, Mihai Răzvan Ungureanu este destul de bun politician. El are sprijinul meu! في استطلاع الراي Mihai Răzvan Ungureanu, الرد
Victor Pontanegative - Eu sunt împotriva! Victor Ponta este alegerea destul de rău. Eu nu sunt de acord cu opiniile sale politice. في استطلاع الراي Victor Ponta, الرد
Victor Pontapositive - În opinia mea, Victor Ponta este destul de bun politician. El are sprijinul meu! في استطلاع الراي Victor Ponta, الرد
Situaţia politică din Românianegative - I am dissatisfied with the political situation in Romania. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Situaţia politică din România, الرد
Situaţia politică din Româniapositive - I am satisfied with the political situation in Romania. No reason to hesitate. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Situaţia politică din România, الرد
Popularitate din Românianegative - I do not like Romania. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Popularitate din România, الرد
Popularitate din Româniapositive - I like Romania. No reason to hesitate. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Popularitate din România, الرد
Popularitate din Românianegative - Nu-mi place România. De exemplu, pentru că ... (dacă am vrut să scriu de ce, l-am scris aici) في استطلاع الراي Popularitate din România, الرد
Popularitate din Româniapositive - Îmi place România. Nici un motiv pentru a ezita. De exemplu, pentru că ... (dacă am vrut să scriu de ce, l-am scris aici) في استطلاع الراي Popularitate din România, الرد
Situaţia politică din Românianegative - Sunt nemulţumiţi de situaţia politică din România. De exemplu, pentru că ... (dacă am vrut să scriu de ce, l-am scris aici) في استطلاع الراي Situaţia politică din România, الرد
Situaţia politică din Româniapositive - Sunt mulţumit cu situaţia politică din România. Nici un motiv pentru a ezita. De exemplu, pentru că ... (dacă am vrut să scriu de ce, l-am scris aici) في استطلاع الراي Situaţia politică din România, الرد
Gheorghe Pipereanegative - I do not agree. Gheorghe Piperea is bad choice. For instance, because ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Gheorghe Piperea, الرد
Gheorghe Pipereapositive - In my opinion Gheorghe Piperea is quite good politician. For instance, because ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Gheorghe Piperea, الرد
Corneliu Vadim Tudornegative - I do not agree. Corneliu Vadim Tudor is bad choice. For instance, because ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Corneliu Vadim Tudor, الرد
Corneliu Vadim Tudorpositive - In my opinion Corneliu Vadim Tudor is quite good politician. For instance, because ... (if I wanted to write why, I wrote it here) في استطلاع الراي Corneliu Vadim Tudor, الرد
 
load menu