سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت
left right close

Monica Frassoni

> إيطاليا > السياسيون > Monica Frassoni
Monica Frassoni مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!
EGP
 
الصورة Monica Frassoni

Monica Frassoni - مع

Una politica italiana, co-presidente del PVE e coordinatore nazionale del "Green Italia". | An Italian politician.
 NO! Monica Frassoni

Monica Frassoni - ضدّ

Click, se si non supportano Monica Frassoni. Spiegare perché. | Click, if you do not support Monica Frassoni. Say why.

على الانترنت لنتائج الانتخابات "Monica Frassoni" في الرسم البياني

graph
ITA: Monica Frassoni(Veracruz,10 settembre1963) è unapoliticaitaliana. Biografia Monica Frassoni, laureata inscienze politicheaFirenze(con una tesi sulle relazioni tra l'Europa e l'America Latina), è stata deputata alParlamento Europeonel gruppo deiVerdidurante la V^ (1999-2004) e la VI^ (2004-09) legislatura e durante quest'ultima è stata co-presidente del gruppo deiVerdi/Alleanza Libera Europeainsieme aDaniel Cohn-Bendit. Dopo una prima esperienza nei giovanirepubblicania Firenze, nel 1983 ha iniziato la sua attività politica nelMovimento Federalista Europeofondato daAltiero Spinellie nel 1987 si è trasferita aBruxellesin quento eletta segretario generale europeo dell'organizzazione giovanile (JEF) del Movimento Federalista Europeo. Dal ...
مع33ضدّ   A mio parere Monica Frassoni è piuttosto buono politico. Lui / lei ha il mio appoggio!, positive
مع33ضدّ   Io sono contro! Monica Frassoni è una cattiva scelta. Non sono d'accordo con le sue opinioni politiche., negative
النسبة التفاضلية الحالية
مع Monica Frassoni
[TOP 4]

> Monica Frassoni > أخبار
 
load menu