سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت
left right close

Arturo Char Chaljub

> كولومبيا > السياسيون > Partido Cambio Radical > Arturo Char Chaljub
Arturo Char Chaljub مستعد لرأيك ، وتقديم الدعم للتصويت. التصويت على الانترنت!
CR
 
الصورة Arturo Char

Arturo Char - مع

Un político colombiano, miembro del Cambio Radical. | A Colombian politician, member of the Radical Change (CR) political party.
 NO! Arturo Char

Arturo Char - ضدّ

Haga clic en, si no apoyar a Arturo Char. Diga por qué. | Click, if you do not support Arturo Char. Say why.

على الانترنت لنتائج الانتخابات "Arturo Char" في الرسم البياني

graph
ESP: Arturo Char Chaljub es un político colombiano, miembro del Cambio Radical y ha sido elegido por elección popular para integrar el Senado de Colombia. Se le reconoce como un amante de la cultura y el deporte, ha sido presidente del equipo de futbol Club Atletico Junior de Barranquilla, del cual su padre FUAD CHAR ABDALA, ha sido el máximo accionista. fuente ENG: Arturo Char Chaljub (born 5 November 1967) is a former Senator of Colombia. Prior to his appointment he served as First Secretary of the Colombian Embassy in London. Arturo comes from a well established and influential, Arab-Colombian family, he is the son of Fuad Char Abdala, a Liberal Senator of Colombia and former Minister of Economic Development, and Ambassador of Colombia to Portugal, ...
مع33ضدّ   En mi opinión Arturo Char es el político bastante bueno. El / ella tiene mi apoyo!, positive
مع33ضدّ   Yo estoy en contra! Arturo Char es una mala opción. No estoy de acuerdo con su puntos de vista políticos., negative
النسبة التفاضلية الحالية
مع Arturo Char
[TOP 4]

> Arturo Char Chaljub > أخبار
 
load menu